Zobacz więcej na Facebooku

Tygodniowa nauka podczas której masz codzienny kontakt z nauczycielem. Rozmawiasz z nim, obserwujesz jego pracę, zadajesz pytania, słuchasz wyjaśnień i podpowiedzi.
Tygodniowy czas, w którym możesz skupić się na sobie i dziecku. Z dala od piętrzących się obowiązków domowych, pracy. W takich warunkach łatwiej jest uczyć siebie i dziecka nowego spojrzenia na jedzenie.

Czego jeszcze możesz spodziewać się biorąc udział w turnusach wspierających naukę jedzenia?

1. Ustalenie celów, które są dla Ciebie i dziecka ważne

Pierwsza konsultacja rozpoczynająca turnus pozwala odkryć rodzicowi i nazwać najważniejsze na danym moment cele dla rodziny i dla dziecka.

Cele naprawdę mogą być różne:

  • Rozszerzenie menu (o jakie produkty)
  • Wsparcie w próbowaniu nowych produktów
  • Zmniejszenie lęku i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i kompetencji w jedzeniu
  • Wsparcie rodzica w stosowaniu konkretnych strategii (które były omówione na konsultacji, ale nadal sprawiają trudność)
  • Dostarczenie dziecku pozytywnych doświadczeń w jedzeniu a rodzicowi inspiracji, energii i nadziei
  • Pracowanie nad wspólnym siadaniem do stołu, itd.

2. Ustalenie w jakim miejscu znajduje się dziecko oraz rodzic w drodze do tego celu

Cele są bardzo ważne, bo wyznaczają kierunek naszej pracy. Ale równie ważne jest sprawdzenie i zaakceptowanie miejsca, z którego startujemy. Podczas pięciu dni pracy z dzieckiem i rodzicem dużo łatwiej jest zobaczyć, gdzie jesteśmy, jakie mamy umiejętności, zasoby, a nad czym potrzebujemy popracować.

3. Wsparcie

Wspierające może być dla Ciebie doświadczenie tego, że cele, które są dla Ciebie ważne., miejsce, z którego zaczynasz pracę ze swoim dzieckiem, emocje, które CI towarzyszą, są naprawdę ok.

4. Codzienna możliwość oglądania, jak wyznaczone cele realizuje dziecko wraz ze specjalistą

Podczas turnusu staramy się nagrywać filmiki, opowiadać, pokazywać, zapraszać na zajęcia. Nazywamy strategie, narzędzia, omawiamy co i dlaczego zrobiliśmy. Każdego dnia rano oraz po zajęciach specjalista rozmawia z rodzicem. Czasem 20 minut, a czasem ponad godzinę. Turnus to czas zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Otrzymujesz wiedzę a także możliwość poobserwowania, jak ją zastosować w praktyce.

5. Ćwiczenia

Możesz poćwiczyć nowe umiejętności, strategie w bezpiecznym miejscu i sprawdzić, co Ci wychodzi świetnie, a gdzie jeszcze potrzebujesz wsparcia.
Po każdym dniu turnusu specjalista poprosi Cię o wykonanie zadania ‘domowego’, które wcześniej mogłeś zobaczyć na filmiku z turnusu lub które wspólnie omówicie . Zadania są zawsze dopasowane do Twoich możliwości, do możliwości dziecka i związane z celem, nad którym pracujecie. Kolejnego dnia masz możliwość omówienia zadania. Dzięki temu masz wsparcie w tym, co było trudne oraz feedback, jakie masz zasoby, umiejętności i możliwości. Dzięki temu turnus to proces nauki zarówno dla dziecka, jak i rodzica.

6. Możesz zobaczyć swoją prace i pracę własnego dziecka z innej perspektywy

Dowiesz się też, jakie zalecenia potrzebujesz realizować po zakończeniu turnusu. Masz także przestrzeń na zadawanie pytań, dzielenie się wątpliwościami itp. Masz czas i przestrzeń na cieszenie się wykonaną pracą, wysiłkiem i sukcesami :). To wszystko wydarza się zazwyczaj na ostatniej podsumowującej turnus konsultacji.

Podsumowanie

Korzystając z turnusu otrzymujesz:

  • dwie konsultacje indywidualne z rodzicem
  • indywidualną pracę specjalisty z dzieckiem od poniedziałku do piątku od 9-13
  • codzienny kontakt ze specjalistą prowadzącym turnus (rano oraz po zajęciach)
  • zalecenia do dalszej pracy

Autorka Bloga

Małgorzata Tchurz

Na co dzień wspieram rodziców dzieci z trudnościami w jedzeniu. Na moją pracę ogromny wpływ mają moje osobiste doświadczenia z jedzeniem, a także doświadczenia, o których mnogość i różnorodność dbają codziennie moje dwie córki. Osobiste doświadczenia i rodzicielstwo pomagają mi pamiętać o najważniejszych dla mnie wartościach: autentyczności, pokorze, uważności na siebie i innych, akceptacji. Jestem entuzjastką rodzicielstwa bliskości, komunikacji opartej na szacunku i miłości.

W swojej pracy staram się łączyć wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z ciałem, umysłem i zachowaniami. Kompetencje zawodowe zdobyłam jako trener metod opartych na relacjach (Growth trough Play System Mentor Certification), trener umiejętności psychospołecznych (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA), terapeuta metod neurorozwojowych (certyfikowany terapeuta INPP), pedagog, licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Fascynuję się także i szkolę w metodzie Internal Family System, która pomaga przywrócić wewnętrzną harmonię i równowagę. Regularnie korzystam z sesji superwizyjnych i rozwojowych.

Jestem autorem kompleksowego programu wsparcia rodzin z trudnościami w jedzeniu KREBS®, właścicielem ośrodka Neuromind oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem.

Zobacz pozostałe artykuły

+48 88 30 30 007
sekretariat@neuromind.pl

Realizacja i nadzór: Sprawny.HR

KREBS® | Copyright 2024 | All rights reserved