Zobacz więcej na Facebooku

Grupa superwizyjno-seminaryjna

Wspierająca terapeutów różnych specjalizacji zajmujących się tematyką trudności w jedzeniu, szczególnie w typie wybiórczości. 

Informacje o grupie

Grupa koncentruje się na pogłębianiu rozwoju wertykalnego terapeutów oraz towarzyszeniu klientom w bezpiecznym procesie nauki jedzenia  

Rolę prowadzącego grupę rozumiem jako towarzyszenie terapeucie zgodnie z jego potrzebami.  
 
Szczególną uwagą obdarzam momenty, w których terapeuta odczuwa trudność lub jakiś rodzaj pogubienia, niepewności..  

Grupa pozwala terapeucie zauważać, identyfikować i świadomie przeżywać własne wewnętrzne procesy, emocje, ‘części”, reakcje z ciała, a także stan układu nerwowego.  
Ponieważ w trakcie terapii podobne procesy są doświadczeniem również klienta (zarówno dziecka jak i rodzica) uczestniczenie w grupie pozwala terapeucie jeszcze lepiej towarzyszyć klientowi i dostrajać się do niego. To z kolei pozwala na budowanie autentycznej, wspierającej relacji między terapeutą, a rodzicem i/lub dzieckiem. Zaistnienie takiej bezpiecznej relacji może być już samo w sobie ogromnym wsparciem dla klienta i stanowi jednocześnie fundament bezpiecznej i skutecznej pracy w każdym obszarze. 

W trakcie istnienia grupy, organizowane są również (zgodne z potrzebami uczestników) elementy mini-wykładów, dyskusji, wspólnych refleksji dotyczących np. etapów rozwoju psychicznego dziecka i tego, jak ta wiedza wpływa na system rodzinny oraz naukę jedzenia, informacji pozwalających uwzględniać w swojej praktyce traumę, trudne dla klienta /terapeuty doświadczenia, bezpieczną współpracę z rodzicem itp. 

Czego się spodziewac?
 • możliwości przyglądania się trudności (klienta/terapeuty) w taki sposób, żeby mogło pojawić się czułe zrozumienie
 • możliwość przyglądania się relacji (wewnątrz terapeuty/wewnątrz klienta/miedzy terapeutą, a klientem)
 • możliwość refleksji nad własną praktyką zawodową, reakcjami, odczuciami, przekonaniami
 • możliwość poszerzenia swojej świadomości dotyczącej reakcji ciała, systemu nerwowego, emocji, i swoich “wewnętrznych części”
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń
 • wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach
 • możliwość wyrażenia, odreagowania wszelkich emocji związanych z prowadzeniem procesu terapeutycznego (superwizja podlega zasadom poufności i tajemnicy zawodowej)
Dla kogo?

Specjaliści, do których skierowana jest oferta grupy superwizyjno-seminaryjnej: 

 • logopedzi/neurologopedzi
 • lekarze
 • terapeuci SI/fizjoterapeuci 
 • dietetycy/psychodietetycy 
 • psychologowie 
 • pedagodzy 
Organizacja

Superwizja grupowa będzie cyklem 2 – 2,5* godzinnych spotkań odbywających się raz w miesiącu. Od lutego do czerwca 2024 r.

Maksymalna liczba osób:
Cena
3 – 4 osoby 180 zł x 5 spotkań  
Dostępne terminy

Środa 13.00 

Czwartek 10.00 

Piątek 11.30


Opłaty dokonać można w całości – 900 zł lub płacąc miesięczne raty po 180 zł, maksymalnie na tydzień przed planowanym spotkaniem.

Zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszę o przesłanie zgłoszeń zawierających  krótką informację o doświadczeniu zawodowym w temacie trudności w jedzeniu i potrzebach.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o przyjęciu do grupy decyduję po zapoznaniu się z przesłanymi przez terapeutę informacjami. 

Prowadząca szkolenie

Nazywam się Gosia Tchurz i to, czym się zajmuję wyrosło przede wszystkim na bazie moich osobistych doświadczeń, trudnej historii związanej z jedzeniem oraz rodzicielstwa wysoko wrażliwych dzieci, z autyzmem w tle.

Małgorzata Tchurz

Od kilkunastu lat pracuję z rodzinami : zarówno dziećmi, młodzieżą jak i rodzicami, a także praktykuję mentoring dla terapeutów. Jestem założycielką Ośrodka wspierania rozwoju Neuromind, terapeutycznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem oraz zespołu koncentrującego się na wspieraniu rodzin z trudnościami w jedzeniu –  Krebs.

Przeszłam długą drogę od bycia klientem z trudnościami w jedzeniu, po bycie rodzicem dzieci z wyzwaniami próbującym przetrwać, a także terapeutą, który swoją wartość upatrywał głównie w wiedzy i certyfikatach.

 

Dziś nadal cenię wiedzę. Ale prócz głowy i intelektu robię tez miejsce na ciało, czucie i wewnętrzne relacje. Uczę się towarzyszyć swojemu układowi nerwowemu i zapraszam do tego samego swoich klientów. Kluczem do głębokiego poczucia bezpieczeństwa są dla mnie bliskie relacje z moimi własnymi wewnętrznymi częściami (również tymi, którym ‘nikt nie klaszcze”). Nauka nawiązywania relacji ze swoim lękiem, zmęczeniem, złością, smutkiem czy bezradnością stanowi sporą część mojej pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Pomagam klientom docierać do tego, co ukryte głębiej. 

Z wykształcenia jestem pedagogiem i psychotraumatologiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii w trakcie 5 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w kierunku psychoterapii traumy w ujęciu psychoanalitycznym/psychodynamicznym. Jestem także certyfikowanym terapeutą traumy New Experience for Survivors of Trauma (NEST) oraz dyplomowanym praktykiem z uprawnieniami do certyfikacji podejścia psychoterapeutycznego Internal Family System (IFS), która jest jedną z rekomendowanych metod do pracy z traumą opartych na dowodach . Ukończyłam także 2-letni kurs terapii z rodziną opartej na relacji: Growth Through Play System Mentor Certification oraz Szkołę Trenerską w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. 

Moje spojrzenie na człowieka poszerza także wiedza dotycząca terapii neurorozwojowych, których jestem certyfikowanym terapeutą (INPP, Johansen-IAS, EEG Biofeedback). 

Biorę udział w konferencjach, seminariach, a swoją prace poddaję regularnej superwizji zarówno w nurcie Internal Family System jak i psychodynamicznym. 

+48 88 30 30 007
sekretariat@neuromind.pl

Realizacja i nadzór: Sprawny.HR

KREBS® | Copyright 2024 | All rights reserved