Zobacz więcej na Facebooku

“To wszystko siedzi w głowie” –

czyli o rozwoju psychicznym dziecka, tworzeniu więzi i możliwych utknięciach w trudnościach jedzeniowych, szczególnie w typie wybiórczości

Szkolenie odbywa się on-line na platformie Teams

Informacje o szkoleniu

Szkolenie pokazuje jak bardzo splecione są ze sobą kluczowe procesy: rozwój psychiczny dziecka, tworzenie więzi i jedzenie oraz jak mocno łączą one ze sobą pozostałe sfery rozwoju sensorycznego, motorycznego, organicznego.

Przenikają się na siebie i nie da się ich od siebie oddzielić.

Na szkoleniu będę starała się pokazać, że dotykając tematu trudności w  jedzeniu, bez względu czy pracujemy z  niemowlakiem, przedszkolakiem, szkolniakiem, nastolatkiem czy osobą dorosłą, dotykamy niemal zawsze sfery związanej z więzią oraz podstawowymi jakościami psychicznymi, które organizowały i być może nadal organizują rozwój człowieka. 

Świadomość przenikania się procesu jedzenia z więzią i rozwojem psychicznym oraz ich nierozerwalność wpływa na pracę terapeuty, nawet jeśli jego działania koncentrują się na sensoryce, motoryce lub innych aspektach funkcjonowania dziecka.

Chciałabym, żeby to szkolenie pozwoliło specjalistom  być przygotowanym do spotkania się w gabinecie z dzieckiem, jego rodzicem wraz z ich wewnętrznymi częściami, które wielokrotnie „utknęły” w trudnych momentach i nadal potrzebują podzielić się swoją historią, emocjami i odczuciami. Jak być z dzieckiem i jego rodzicem, gdy pokazują swoją nieufność, zwątpienie, nie podejmują inicjatywy, są odcięci od czucia (w tym czucia głodu). Przygotowanie specjalisty rozumiem, nie jako wyposażenie w gotowe techniki i strategie działania, ale  jako jego wewnętrzną gotowość, świadomość, jakich sfer dotyka w swojej pracy  i czułe zrozumienie do wszystkiego, co pojawia się w dziecku i jego rodzicu, szczególnie gdy robi się trudno.

Do specjalistów

To szkolenie może być dla Ciebie pomocne, jeśli jesteś specjalistą, który:

 • Czuje potrzebę szerszego popatrzenia na wyzwania i potrzeby dziecka i rodzica z trudnościami w jedzeniu, zrozumienia ich i dopasowania do nich swoich działań
 • Czuje, że praca z trudnościami w jedzeniu to nierozerwalna praca z dzieckiem i rodzicem
 • Nie jest pewny, jak BYĆ z dzieckiem i rodzicem, gdy całym sobą pokazują brak zaufania, obojętność, reakcje ucieczkowe, pełne niechęci, presje i stres.
 • W kontakcie z dzieckiem i/lub rodzicem zauważa u siebie pojawienie się jakiegoś rodzaju nieufności, zwątpienia, bezradności.
 • Chce działać w swojej specjalizacji i jednocześnie być świadomy i uważny w obliczu innych ważnych wewnętrznych procesów, które zadziewają się w dziecku i rodzicu
 • Potrzebuje upewnić się, że w pracy z rodzinami z trudnościami w jedzeniu najważniejszy jest terapeuta, jego świadomość, zasoby i umiejętność nawiązywania bezpiecznej relacji, a nie techniki czy metody
 • Chce pracować skutecznie i jednocześnie aktywnie i świadomie wspierać budowanie się bezpiecznej więzi dziecka z samym sobą, opiekunem i…jedzeniem.
 • Chce pracować w podejściu relacyjnym, uważnym na potencjalną traumę.
Organizacja

Szkolenie odbywa się w 2 częściach:

Maksymalna liczba uczestników:
Cena
21 osób Część I – 350 pln
Część II – 350 pln
 
 
Terminy

Część I – 24.05.2024   g. 10.00-15.00/15.30
BRAK WOLNYCH MIEJSC

Część II – 28.06.2024   g. 09.30-14.00/14.30
BRAK WOLNYCH MIEJSC


Opłaty dokonać można po dokonaniu zapisu. Na podstawie podanych danych zostanie wystawiona faktura i wysłana na adres e-mail.

Program szkolenia - część 1
 1. Intencja, cele szkolenia
 2. Co może naruszać relacje dziecka z samym sobą, z opiekunem, a więc utrudniać rozwój psychiczny człowieka na pierwszych etapach życia i mieć wpływ na trudności w jedzeniu?
 3. ETAPY ROZWOJU PSYCHICZNEGO, RELACJI Z SAMYM SOBĄ, OPIEKUNEM i ich wpływ na jedzenie – Niemowlęctwo (od 0 do 1 roku)
 • Jedzenie zaczyna się od czucia
 • Jedzenie to proces od wewnątrz na zewnątrz
 • Jedzenie tworzy więź, więź tworzy przestrzeń na jedzenie
 • Jedzenie w połączeniu z bezpieczna więzią to uelastycznianie się na trudne odczucia, oswajanie
 • Co może pójść nie tak?
 1. Czułe zrozumienie- wspólna analiza przykładowego klienta
  • Wspólna rozmowa, dyskusja, pytania
 1. Zakończenie
Program szkolenia - część 2
 1. Intencja szkolenia, przypomnienie o wnioskach z cz. I
 2. ETAPY ROZWOJU PSYCHICZNEGO, RELACJI Z SAMYM SOBĄ, OPIEKUNEM i ich wpływ na jedzenie – Wczesne dzieciństwo
 • Jedzenie jest idealną scenerią, w której widoczna jest dynamika relacji dziecko-opiekun.
 • Okres “naturalnej neofobii” – warto zobaczyć jego szerszy i pogłębiony kontekst
 • Najpierw pomóż rodzicowi i dziecku rozpoznawać to, co się dzieje Poczekaj aż będą gotowi POCZUĆ impuls do zmiany.
 • Responsywność- to reakcja wewnętrzna. Nie wiedza, jak zareagować
 • Responsywność- również do niemowlęcych i wczesnodziecięcych części klienta, które potrzebują być widziane
 • Pytania, dyskusja
 1. ETAPY ROZWOJU PSYCHICZNEGO, RELACJI Z SAMYM SOBĄ, OPIEKUNEM i ich wpływ na jedzenie – Wiek zabaw
 • Inicjatywa w poznawaniu świata, jedzenia, eksplorowaniu lub inicjowanie działań ochronnych
 • Pytania, dyskusja
 1. ETAPY ROZWOJU PSYCHICZNEGO, RELACJI Z SAMYM SOBĄ, OPIEKUNEM i ich wpływ na jedzenie – Wiek szkolny
 • Dziecko, z trudnościami w jedzeniu potrzebuje widzieć nie tylko konsekwencje swoich działań, ale także ich przyczyny.
 • Wspólna dyskusja
 1. ETAPY ROZWOJU PSYCHICZNEGO, RELACJI Z SAMYM SOBĄ, OPIEKUNEM i ich wpływ na jedzenie – Okres dojrzewania
 • Ponowna konfrontacja z własna historią- młody człowiek na nowo wyodrębnia siebie z chaosu, ale do dyspozycji ma to, czego doświadczył do tej pory.
 1. Omówienie, przykłady
 • „Zaproś wszystkie części dziecka, a szczególnie te, które zazwyczaj każdy wygania.”
 • Pomóż dziecku i rodzicowi widzieć siebie
 • Gdy dziecko nie czuje głodu.
 1. Podsumowanie

Prowadząca szkolenie

Nazywam się Gosia Tchurz i to, czym się zajmuję wyrosło przede wszystkim na bazie moich osobistych doświadczeń, trudnej historii związanej z jedzeniem oraz budowania więzi w neuroróżnorodnej rodzinie.

Małgorzata Tchurz

Ze wszystkich nauczycieli, których wymienię poniżej, szkół i szkoleń, na których byłam i będę, najważniejszymi nauczycielami stały się moje córki: Estera i Nadia, a także nauka budowania relacji z samą sobą.

Jestem pedagogiem, psychotraumatologiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii,  w trakcie  5 letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego skoncentrowanego na traumie w podejściu psychoanalitycnzym/psychodynamicznym.  Jestem także certyfikowanym terapeutą traumy New Experience for Survivors of Trauma (NEST).

Ukończyłam 2 Level (w 3 stopniowym szkoleniu) w podejściu psychoterapeutycznym Internal Family System (IFS), które jest jedną z rekomendowanych metod do pracy z traumą opartych na dowodach. Posiadam również certyfikację INPP. Swoją pracę chętnie łączę z pracą z ciałem, szczególnie uwzględniając teorię poliwagalną.

Moje zainteresowania zawodowe do tej pory dotyczyły wspierania osób/rodzin z trudnościami w jedzeniu oraz rozwijających się w spektrum autyzmu, a także wspierania dzieci i dorosłych w wyzwaniowych obszarach życia.

Jestem także dyplomowanym trenerem umiejętności psychospołecznych, a także certyfikowanym mentorem podejścia Growth through Play System – metody pracy z dziećmi i rodzicami opartej na relacjach.Pracuję indywidualnie z klientami, , współpracuję z placówkami i wspieram specjalistów w relacyjnym i uważnym podejściu do dziecka i rodzica.

 

+48 88 30 30 007
sekretariat@neuromind.pl

Realizacja i nadzór: Sprawny.HR

KREBS® | Copyright 2024 | All rights reserved